Google translate text, här kan du översätta din sida.

Kirunas nya stadskärna

Kirunas nya stadskärna byggs tre kilometer öster om den nuvarande.

Under 2018 var bygget av stadshuset Kristallen klart. Arbetet med att bygga nytt Folkets hus/kulturhus mitt emot stadshuset är i full gång. I slutet av maj drog markarbetet igång för Kirunabostäders kvarter 1.

Den nya stadskärnan har förberetts under flera år. Markarbeten, infrastruktur och detaljplaner är klara.  Stadskärnan kommer att bestå av bland annat stadhus, torg, stadspark, kontor, bostäder, skolor, simhall, kulturcentrum, hotell och handel.  Byggplaner finns för alla tio kvarter i stadskärnan. 

Aktuella projekt (länk på denna webb).

Publicerad av:  Marianne Nordmark

Senast ändrad:  2017-09-18