Google translate text, här kan du översätta din sida.

Kommunens tidplaner

Kommunkoncernen har tagit fram en byggtidplan för den nya stadskärnan för de närmaste sju åren – fram till år 2024.

Förutsättningarna för att påbörja byggprojekten är klara. Detaljplanen har vunnit laga kraft, marken blir färdigsanerad i sommar och den kommunala tekniken finns på plats.

Under 2017 påbörjas byggnationen av bostadsprojekt på gamla skjutbaneområdet. Byggföretaget Lovikka bygg AB ska bygga flerbostadshus, där lägenheterna blir bostadsrätter. Det planeras för huskroppar med 3-4 våningar med cirka 45 lägenheter. Markarbetena startar redan i år. I anslutning till detta område kommer även villatomter att tas fram. 

År 2017 och 2018 arbetar Kiruna kommun även med att ta fram ett nytt resecentrum mitt emot torget och det nya stadshuset.

År 2018 börjar kommunen att bygga kvarter 5 som innehåller Kulturhus/Folkets hus.  Nytt kulturhus/Folkets hus kommer att byggas av Tirsén & Aili Arkitekter tillsammans med Peab. Samtidigt  bygger Kirunabostäder kvarter 1 vid torget, som innehåller både bostäder, restauranger och butikslokaler.

Publicerad av:  Marianne Nordmark

Senast ändrad:  2017-06-13