Google translate text, här kan du översätta din sida.

Aktuellt om stadsomvandlingen

Det här händer under 2018.

 • Kulturhuset  börjar byggas i kvarter 5.
 • Kirunabostäder börjar bygga bostäder på skjutbaneområdet.
 • Kirunas nya stadshus - Kristallen står färdig för inflyttning.
 • Räddningstjänsten: Under våren påbörjas grundläggningen för byggnaden samt infrastruktur.
 • Luossavaara-Matojärvi utvecklingsområde: Kommunen arbetar vidare med de olika delprojekten i utvecklingsplanen för friluftsområdet.
 • Kvarter 1, som ligger intill det nya stadshuset, ska innehålla bostäder, restauranger, kaféer, butiker och kontor.  Byggstart av 62 lägenheter och drygt 3600 kvatratmeter kommersiella lokaler är planerad till sommaren 2018.

Det här hände under 2017

 • Saneringsarbetet vid Linbanevägen och mot TGA-området fortsätter under hösten.
 • Arbetet med huvudledningen mellan skjutbaneområdet och nya stadskärnan har pågått under sommaren och fortsätter under hösten.
 • Malmvägen kommer höjas till framtida marknivå. Under tiden arbetet pågår stängs Malmvägen av och trafiken kommer att ledas om via industriområdet. Arbetet förväntas pågå fram till årsskiftet.
 • Dagvattenparken börjar ta form och under sommaren har frön och växter plockats för att drivas fram i växthus under vintern. Nästa sommar ska växterna planteras i och intill dagvattenparken.
 • Infrastruktur har byggts, tillsammans med LKAB, fram till platsen dit Länsmansbostaden flyttats under hösten. 

 

 

Publicerad av:  Martina Aho, Marianne Nordmark

Senast ändrad:  2017-10-18