Google translate text, här kan du översätta din sida.

Byggnader som rivs

Under 2017 avvecklades ett antal byggnader i området närmast gruvan.

Under 2017 har gruvföretaget LKAB avvecklat ett antal byggnader där områden successivt omvandlas till park som kan nyttjas en tid efter avvecklingen.

Kvareret Ullspiran gård 8-8, bostadshusen på Lingonstigen och det gamla järnvägsstationsområdet har avvecklats. Dessutom har gamla Konsum, Silfwerbrands och LKAB:s annex rivits.

Läs mer på LKAB:s hemsida om samhällsomvandlingarna, se länk under Relaterat.