Google translate text, här kan du översätta din sida.

Dokumentationer

Staden Kiruna har sedan barnsben dokumenterats och skildrats på olika vis. Sedan 2012 pågår ett intensivt dokumentationsarbete av bebyggelse som påverkas på grund av gruvbrytningen.

Dokumentationsprojektet sker i samarbete mellan Kiruna kommun och LKAB. Både kulturhistorisk värdefull bebyggelse som flyttas och som rivs dokumenteras.

För de byggnader som flyttas ska dokumentationen vara till hjälp under flytten om saker till exempel går sönder och behöver rekonstrueras eller för att vara till hjälp för att välja flyttmetod. För de byggnader som rivs blir dokumentationen en minnesbank.

Den första byggnaden som dokumenterades var Bolagshotellet, 2012. Dokumentationen gjordes inför en rivning, men LKAB har sedan dess beslutat att byggnaden istället kommer att flyttas. Under 2013 dokumenterades byggnadsminnena Hjalmar Lundbohmsgården och Järnvägsstationen av Norrbottens museum. Eftersom dessa byggnader hade ett mycket högt skydd är dokumentationerna extra omfattande.

Muséet arbetade vidare med byggnader vid stationsområdet, bland annat Järnvägshotellet, och sedan 2015 har man dokumenterat Kiruna Stadshus. Dokumentationen är snart klar och kommer då att läggas ut här. Redan nu kan vi visa fantastiska bilder på stadshuset.

Här kan du se Kiruna stadshus i 3D!

Även sentida bebyggelseområden som kvarteren Ullspiran och Lingonstigen är dokumenterade och snart kommer även dokumentationer läggas ut på Bläckhorn, Ingenjörsvillan och byggnaden B5, byggnader som har flyttats under sommaren 2017.

Under rubriken Relaterat nedan, kan du ta del av de dokumentationer som är gjorda.

Innehållsansvarig:  Clara Nyström

Publicerad av:  Lisbeth Pekkari, Marianne Nordmark

Senast ändrad:  2017-10-25