Google translate text, här kan du översätta din sida.

Nya vägar

På grund av deformationer i marken till följd av gruvbrytningen så påverkas delar av väg 870 mot Nikkaluokta samt delar av E10 som passerar Kiruna. Det innebär att nya vägar måste byggas. Arbetet med väg 870, som i folkmun kallas Nikkaluoktavägen, blev klart i september 2015. Arbetet med att bygga den nya sträckningen av E10 påbörjades under hösten 2017 och beräknas vara klart 2019-2020.

Publicerad av:  Martina Aho

Senast ändrad:  2017-06-16