Google translate text, här kan du översätta din sida.

Ny spillvattenledning

Projektet med att bygga en ny spillvattenledning startade hösten 2005 och slutfördes hösten 2009.

Eftersom den tidigare spillvattenledningen låg i närheten av området som påverkas av markdeformationerna så påbörjades arbetet med att bygga en ny spillvattenledning år 2009. Den nya ledningen byggdes vid Luossavaara. Arbetet utfördes av det kommunala bolaget Tekniska verken.

Publicerad av:  Martina Aho

Senast ändrad:  2017-06-16