Google translate text, här kan du översätta din sida.

Kirunas nya stadskärna

Kirunas nya stadskärna byggs tre kilometer öster om den nuvarande.

Den nya stadskärnan kommer att bestå av bland annat stadhus, torg, stadspark, kontor, bostäder, skolor, simhall, kulturcentrum, hotell och handel. Ja, allt som behövs i en stads hjärta. Stadshuset, Kristallen, står klar 2018. Det finns även byggplaner för nio av kvarteren runt stadshuset. Det enda kvarter som ännu inte kunnat planeras ligger utanför detaljplanen. Även området i direkt anslutning till stadskärnan, den gamla skjutbanan, är bebyggd med studentbostäder. Under 2017 byggs även bostadsrätter på gamla skjutbanan.

Publicerad av:  Ulrika Isaksson

Senast ändrad:  2017-06-20