Google translate text, här kan du översätta din sida.

Volymhandel

Coop först ut att teckna avtal om etablering.

Handeln som finns i dagens stadskärna kommer att flyttas till den nya. Längs handelsgatan byggs bostäder och kontor, butikerna hamnar i bottenplan. Vid handelsgatans slut, mot gränsen till Tuolluvaara och E10, kommer storhandel att etableras för att stärka stadskärnan och detaljhandeln.

Coop Norrbotten och Kiruna kommun har tecknat avtal om den första handelsinvesteringen i nya stadskärnan. Totalt omfattar byggrätten cirka 10 000 kvadratmeter och utbyggnaden kommer att ske etappvis. Coops etablering ligger i direkt anslutning till den nya E10 och det innebär att den får en god tillgänglighet när den nuvarande dragningen av E:10 stängs.

Publicerad av:  Ulrika Isaksson

Senast ändrad:  2017-06-21