Google translate text, här kan du översätta din sida.

Tidplaner

I maj 2017 presenterade Kiruna kommun en byggtidplan över hur Kirunas nya stadskärna kan bebyggas. Samtidigt presenterade LKAB uppdaterade tidplaner för flytt och köp av fastigheter i nuvarande centrum.

Kommunkoncernen har presenterat en byggtidplan för ny stadskärna för de närmaste sju åren fram till år 2024.  Länk till byggtidplanen.

Byggnationen av det nytt kulturhus/Folkets hus i kvarter 5 är påbörjad och på Skjutbaneområdet börjar Kirunabostäder att bygga lägenheter. 

I mars 2018 tecknade Kirunabostäder avtal med Nåiden bygg AB avseende byggnation av kvarter 1 i nya Kiruna. Kvarteret omfattar 62 lägenheter och drygt 3 600 kvadratmeter kommersiella lokaler som planeras vara inflyttningsklara år 2020. Byggstart av de 62 lägenheterna och drygt 3 600 kvadratmeter kommersiella lokaler är påbörjad.

Detta har hänt under sommaren och hösten 2017, länk till Aktuellt om stadsomvandlingen.

Illustration Kiruna (PDF, 6 MB)

Länk till LKAB:s tidplaner finns under Relaterat.