Google translate text, här kan du översätta din sida.

Vad händer i den nya stadskärnan just nu?

Vad händer i den nya stadskärnan just nu?

Kristallen, vårt nya stadshus och länskonstmuseum är klart. LKAB var byggherre. Inflyttningen skedde mellan 6-10 augusti 2018. 

Kulturhuset byggs i kvarter 5.

Kirunabostäder börjar bygga bostäder på skjutbaneområdet.

Under våren startade grundläggningen för Räddningstjänstens nya byggnad samt infrastruktur.

I slutet av maj 2018 påbörjade Kirunabostäder byggnation på kvarter 1. Kvarteret, som ligger intill det nya stadshuset, ska innehålla bostäder, restauranger, kaféer, butiker och kontor.

Gatunätet är i det närmaste färdigbyggt och nu går det bland annat att se hur Flyttleden, som är en av de nya huvudgatorna, tar form. Även strukturen för de framtida kvarteren som ska bebyggas med bostäder, handel, hotell med mera träder fram allt mer. 

Läs mer om aktuella projekt