Google translate text, här kan du översätta din sida.

Nyhetsarkiv

Webbkamera vid Kirunas nya stadskärna.

Nu finns det en webbkamera vid den nya stadskärnan. Se det nya kulturhuset/folkets hus växa fram.

Läs mer

Cykelplan på samråd till den 15 september

För att förbättra möjligheterna till cyklande har kommunen skapat en cykelplan. Läs mer om cykelplanen och kom gärna med synpunkter!

Läs mer
Broarna inne i Kristallen

Nytt stadshus från vecka 32

Mellan den 6-10 augusti 2018 byter Kiruna kommun förvaltningsbyggnad. De kommunala förvaltningarna har denna vecka begränsad möjlighet att ta emot besök.

Läs mer

Välkommen till stadsträdgården under hela juli och augusti

Genom denna trädgård skapas en social mötesplats samt aktivitet och utveckling av vår stad.

Läs mer

Vill du vara med och påverka planeringen av staden, fjällen och landsbygden?

Då kan du yttra dig om en plan till oss.

Läs mer

Sommarens arbeten kring Malmvägen

Under sommaren pågår bygg- och anläggningsarbeten på och vid Malmvägen, som kommer att påverka framkomligheten.

Läs mer

Sommarinvigning i Gruvstadsparken

Fåren anländer till parken lördagen den 16 juni klockan 12:00. Med anledning av sommarinvigningen bjuds besökarna på fika. Välkommen!

Läs mer

Bygget av nytt Folkets hus/kulturhus är igång

Under sommaren sker grundläggningen och i september börjar stommen resas.

Läs mer

Nytt ersättningsavtal klart

Kiruna kommunkoncern och LKAB är överens om det tredje gruvstadsparksavtalet. I direkt ersättning omfattar avtalet cirka 2 miljarder kronor.

Läs mer

Byggnation pågår i Varggropen

För närvarande pågår en del byggnationer i Varggropen, både på grund av Trafikverkets bygge av nya E10:an och kommunens arbete med att bygga om ”Stadion” till samma höjd som skjutvallen är idag.

Läs mer