Google translate text, här kan du översätta din sida.

Sommarens arbeten kring Malmvägen

Under sommaren pågår bygg- och anläggningsarbeten på och vid Malmvägen, som kommer att påverka framkomligheten.

Dessa projekt pågår i nya Kiruna centrum:

  • Malmvägen asfalteras, får belysning och busshållplatser byggs.
  • Gång- och cykelvägen i anslutning asfalteras och grönytor färdigställs.
  • Parkeringsplatser byggs i anslutning till stadshuset.
  • Dagvattenparken färdigställs med bland annat plantering av växter.
  • Ny huvudledning och anslutningar i väster mot skjutbaneområdet.
  • Saneringsarbeten pågår.
  • Stadstorget Etapp 1 växer fram

Annons, Tekniska Verken i Kiruna AB (pdf)

 

 

 

Innehållsansvarig:  Ulrika Hannu

Publicerad av:  Marianne Nordmark

Nyheter

Sommarinvigning i Gruvstadsparken

Fåren anländer till parken lördagen den 16 juni klockan 12:00. Med anledning av sommarinvigningen bjuds besökarna på fika. Välkommen!

Läs mer
  • Bygget av nytt Folkets hus/kulturhus är igång

  • Nytt ersättningsavtal klart

  • Byggnation pågår i Varggropen