Google translate text, här kan du översätta din sida.

Nu byggs nya räddningstjänsten

Den nya räddningstjänsten, med placering vid Lombololeden, mitt emot Bilprovningen, får en strategisk placering sydväst om nya stadskärnan.

Hösten 2017 inleddes markarbete och installation av dagvatten och VA-installationer. Våren 2018 påbörjades grundläggning av byggnaden. Nu syns en byggkran på tomten och arbetet med resning av stommen pågår. Nya räddningstjänsten beräknas vara färdigställd vid årsskiftet 2019-2020.

Innehållsansvarig:  Ulrika Hannu

Publicerad av:  Marianne Nordmark

Nyheter

Ett historiskt byggnadsbyte

Idag överlät Kiruna kommun det gamla stadshuset inför avveckling till LKAB, samtidigt som LKAB lämnade över Kristallen till Kiruna kommun. LKAB får därmed tillgång till marken för fortsatt gruvbrytning.

Läs mer
  • Webbkamera vid Kirunas nya stadskärna.

  • Cykelplan på samråd till den 15 september

  • Nytt stadshus från vecka 32