Google translate text, här kan du översätta din sida.

Nu byggs nya räddningstjänsten

Den nya räddningstjänsten, med placering vid Lombololeden, mitt emot Bilprovningen, får en strategisk placering sydväst om nya stadskärnan.

Hösten 2017 inleddes markarbete och installation av dagvatten och VA-installationer. Våren 2018 påbörjades grundläggning av byggnaden. Nu syns en byggkran på tomten och arbetet med resning av stommen pågår. Nya räddningstjänsten beräknas vara färdigställd vid årsskiftet 2019-2020.

Innehållsansvarig:  Ulrika Hannu

Publicerad av:  Marianne Nordmark

Nyheter

Tidslinje - Kiruna stadsomvandling

Det vi i dag kallar stadsomvandlingen började år 2004 då LKAB såg att stadens centrala delar skulle komma att påverkas av gruvbrytningen. Men Kiruna har påverkats av deformationerna från gruvan innan dess. Följ vår resa som f...

Läs mer
  • Informationskväll 11 februari

  • Läs om kommunala projekt i tidningen Kiruna Information

  • Ett historiskt ögonblick