Google translate text, här kan du översätta din sida.

Byggnader som rivs

Under året avvecklas ett antal byggnader i området närmast gruvan.

Under året avvecklar gruvföretaget LKAB ett antal byggnader där områden successivt omvandlas till ett parkområde som kan nyttjas en tid efter avvecklingen.

Byggnader som avvecklas under 2017 är bland annat den gamla järnvägsstationen, radhusen på Lingonstigen, Gamla Konsum samt Ullspirans gård 6 och 8. Läs mer på LKAB:s hemsida om samhällsomvandlingarna, se länk under Relaterat.