Google translate text, här kan du översätta din sida.

Tillfällig järnvägsstation

Den 31 augusti 2013 stängde Trafikverket den gamla järnvägsstationen. En tillfällig station är i bruk vid området som i folkmun kallas Kumla, ca 1,5 kilometer från nuvarande stadskärna.

Den tillfälliga järnvägsstationen ligger cirka 1,5 km norr om Kiruna C. Byggnaden var tidigare en fjärrstation som renoverades för att bli stationshus. Stationen kommer att vara i bruk tills en permanent station är byggd. Trafikverket har huvudansvaret för den frågan, men Kiruna kommuns vilja är att stationen placeras i anslutning till den framtida stadskärnan. Under relaterat innehåll finns en länk till trafikverket hemsida där du kan läsa mer om järnvägsstationen.

Publicerad av:  Maria Lindgren

Senast ändrad:  2017-06-13