Google translate text, här kan du översätta din sida.

Stadshus och Länskonstmuseum

Stadshus och länskonstmuseum i samma byggnad.

Bygget av det nya stadshuset Kristallen med LKAB som byggherre är klart. Bygget påbörjades med markarbeten sommaren 2014. I stadshuset kommer förutom de kommunala verksamheterna även ett länskonstmuseum att finnas. Det kommer liksom stadshuset att slå upp portarna under hösten 2018. Länskonstmuseet är ett samverkansprojekt mellan region Norrbotten och Kiruna kommun. 


Illustration: Henning Larsen Architects A/S

Kort om Kristallen

 • Byggtid: 2015-2018
 • Byggherre: LKAB
 • Byggentreprenad: Generalentreprenör Peab
 • Installationer: Bravida
 • Arkitekt: Henning Larsen Architects
 • Total byggareal: 14 400 kvadratmeter
 • Total byggnadshöjd: 34.35 meter
 • Entreplanets diameter: 53 meter
 • Ovanliggande våningar – kontorsplanens diameter: 60 meter
 • Nya stadshuset ska bland annat omfatta:
 • Arkiv och konstarkiv
 • Serverhall och reservkraftaggregat
 • Miljöbyggnad silver. Viktiga parametrar är energi, inomhusmiljö och material.

Publicerad av:  Marianne Nordmark

Senast ändrad:  2017-10-04