Google translate text, här kan du översätta din sida.

Fakta och statistik

Här kan du ta del av lite korta fakta och statistik om Kiruna

Befolkning

Folkmängd: 23 167 personer (2016)

Medelålder: 42,2 år

Hushållsstorlek:

1 person: 19,7 %
2 personer: 28,3 %
3 personer: 17 %
4 personer: 18, 6 %
5 personer: 9 %
Fler än 5 personer: 7,3 %

Medelinkomst per invånare (från t.ex. arbete och pension): 319 600 kr

Bostäder

Boendeformer:
Småhus: 53,6 %
Bostadsrätt: 10.9 %
Hyresrätt: 22,7%

Ca 3000 nya bostäder behövs i samband med stadsomvandlingen

Hotell

Besöksnätter per år(kommersiella övernattningar): 613 000 

Kontor

De flesta av Kirunas kontorslokaler finns i nuvarande stadskärnan, alltså i den delen som påverkas av gruvbrytningen. Bedömningen är att cirka 1000 nya kontorslokaler behövs i samband med stadsomvandlingen.

 

Publicerad av:  Maria Lindgren

Senast ändrad:  2017-12-15