På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Elevhälsan

Vårt uppdrag är att utifrån en samlad kompetens stödja förskola/skola i arbetet kring barn och ungdomars hälsa och lärande.

Elevhälsans arbete har en hälsofrämjande, förebyggande inriktning och sker i nära samverkan med rektorer i både förskola och skola och arbetslag på förskolor/skolor.

Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar barn och elevers lärande, utveckling och hälsa samt stödja barns/elevers utveckling mot utbildningens mål.

Inriktningen på Elevhälsans arbete är:

  • Tidiga, inkluderande, hälsofrämjande och förebyggande insatser
  • Utveckling av ett handledande och reflekterande arbetssätt
  • En samsyn mellan Elevhälsan och förskolans barnhälsoteam och skolans elevhälsoteam för att främja hälsa och lärande

Elevhälsans verksamhetsområde omfattar Kiruna Kommuns förskolor, grundskolor och gymnasiet. Elevhälsan anlitas även av förskolor/skolor i statlig/enskild regi samt sameskolorna i Karesuando och Kiruna. Det geografiska området är stort och utgörs perifert av Karesuando, Vittangi och Abisko.  

Inom Elevhälsan arbetar skolsköterska, kurator, psykolog, specialpedagog riktad mot förskola, logoped, skolläkare, administratör och verksamhetschef.

Den centrala Elevhälsan har kontor på Parkskolan, ingång D. Där finns verksamhetschef, administratör, grundskolans kuratorer, psykologer,  logoped samt förskolornas två specialpedagoger. Skolsköterskorna finns ute på skolorna. Gymnasiets skolsköterska och kurator finns på gymnasiet.

Innehållsansvarig: Jenny Oja fjordell

Publicerad av: Terese Abrahamsson

Senast ändrad: 2020-08-31