På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Psykologer

Elevhälsan har tre skolpsykologer. I deras arbetsfält ingår förskolan, grundskolan, gymnasiet och grund- och gymnasiesärskolan.

Psykologerna Johan Tjärnberg, Mia Öman och Freddy Brandebo är en del av Elevhälsans centrala team där också specialpedagoger, skolsköterskor, kuratorer och resurspersoner ingår.

Arbetet sker utifrån gällande skollag och på uppdrag av respektive skolas rektor. I fokus för skolpsykologens arbete finns den enskilda elevens lärande, hälsa och utveckling samt det förebyggande och hälsofrämjande arbetet.

Psykologerna erbjuder konsultation/handledning till skolpersonal, samtal med föräldrar, planerar och genomför utbildningsinsatser samt genomför psykologbedömning vid misstanke om intellektuell funktionsnedsättning.

Elever som har behov av psykologisk behandling eller utredning med diagnostiska och/eller psykiatriska frågeställningar hänvisas till extern specialistnivå. Skolpsykologen kan vid behov informera och stötta föräldrar, om vilken instans som kan vara bäst lämpad att hjälpa eleven och familjen.

Innehållsansvarig: Jenny Oja Fjordell

Publicerad av: Terese Abrahamsson

Senast ändrad: 2019-12-17