På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

TIGeR

TIGeR-insatser vänder sig till vuxna som känner oro för barn i ålder 3-9 år, det vill säga; föräldrar, personal inom förskola/skola samt andra betydelsefulla i barns närhet.

TIGeR står för Tidiga Insatser Ger Resultat

Tiger-arbetet fungerar som ett kompletterande stöd till de vuxna i barnets nätverk. TIGeR utgör en länk mellan hem, förskola/skola, socialtjänst och eventuella andra aktörer, för att skapa en helhetsbild och gemensamt förhållningssätt hos de vuxna som finns närmast barnet. Insatsen syftar till att skapa en fungerande vardag för det enskilda barnet och pågår under en begränsad tid.

TIGeR arbetar på uppdrag av vårdnadshavare. Kontakten med TIGeR är frivillig och varje insats utgår från befintliga behov. För att söka en stödinsats mejlar du som vårdnadshavare en intresseanmälan till TIGeR som sedan kontaktar dig. Andra aktörer så som exempelvis socialtjänst eller landsting kan hänvisa intresserade föräldrar att göra egna intresseanmälningar.

Välkommen med er intresseanmälan till:
TIGeR@kiruna.se

Som yrkesverksam inom förskola och skola kan ni göra en ansökan om insats, i samråd med föräldrar och förskolechef/rektor.
Ansökan som skola eller förskola gör tillsammans med vårdnadshavare ifylles på ansökningsblanketten nedan
Ansökningsblankett för professionella

Ansökan skickas till:
TIGeR, Kiruna kommun
981 85 Kiruna

ABC-föräldragrupper

TIGeR är en av flera aktörer inom Kiruna kommun som håller i ABC-föräldragrupper. Ytterligare information finner du här:
ABC-beskrivning 

ABC föräldragrupp from v. 45

Välkommen med er intresseanmälan till:
abc@kiruna.se

Innehållsansvarig: Jenny Oja Fjordell

Publicerad av: Terese Abrahamsson

Senast ändrad: 2019-10-28