På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Förskolor i kommunal regi

Utbudet av kommunala förskolor är stort i Kiruna C. Här finns inte mindre än 17 förskolor med en ganska jämn spridning över tätorten.

Det finns även förskolor i byarna Abisko, Jukkasjärvi, Svappavaara, Vittangi, Karesuando och Kuttainen. I Övre Soppero finns pedagogisk omsorg i lokal.

Vanligtvis har förskolorna två till tre avdelningar men det finns också flera mindre förskolor. Den största verksamhetenhar fem avdelningar. Förskolorna väljer själv vilken inriktning de vill ha på sin verksamhet och om de vil profilera sig pånågot särskilt sätt. På alla förskolor har personalen under de senaste åren deltagit i en utbildning i pedagogisk dokumentation. Satsningen på utbildningen har gjorts utifrån ett upplevt behov hos personalen att bli bättre på att upptäcka barnens men också sin egen utveckling. För detta är pedagogiskdokumentation med bland annat bilder och gemensam reflektion ett utmärkt verktyg.

Varje år genomförs en enkätundersökning ställd till föräldrar till barn i kommunens förskolor och skolor. Under rubriken Relaterade länkar i högermenyn finns dels enkätresultaten för förskolan i sin helhet och dels en sammanfattande redovisning av resultaten för kommunens förskolor och grundskolor från 2015. Om tillräckligt många föräldrar på en förskola har besvarat enkäten så får också förskolan en egen rapport med just sitt resultat så att man kan jobba vidare med att förbättra verksamheten.

I menyn till vänster finns alla kommunens förskolors egna hemsidor med bland annat informationom hur man är organiserade och hur man arbetar med olika områden.

Publicerad av: Caroline Andersson, Marianne Nordmark

Senast ändrad: 2020-03-10