På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Lilla Björns förskola - Pikku Karhu

Vår Språk- och kulturförskola är en social och kulturell mötesplats. En mötesplats där alla barn ges möjlighet att utveckla sin kulturella identitet samt sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål. Avdelningen Nalle-Maija bedriver verksamhet helt på finska/meänkieli. På förskolan finns också kompetens i TAKK (tecken som alternativ kompletterande kommunikation)

"I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns eget kulturskapande som att överföra ett kulturarv - värden, traditioner, historia, språk och kunskaper - från en generation till nästa" Lpfö 98

 Vi på Lilla Björn arbetar för att stärka barnets identitet och självkänsla. Att få uttrycka sig på sitt "känslospråk", det språk som ligger en närmast, kan vara en viktig del i detta identitetsskapande. Alla kulturer skall genomsyra hela vår verksamhet där Du som förälder är värdefull. Vi ser gärna att föräldrar är delaktiga i vår Språk och Kultur förskola. Vårt mål är att finna många sätt att utforska världen - genom att låta barnen få öva sig i så många uttryckssätt som möjligt, skapa tilltro till sig själv och sin egen förmåga. På Lilla Björn har vi nolltolerans mot skojbråk.

Varmt Välkomna!

Esikoulu Pikku Karhu

Meidän kieli- ja kulttuuripainotteinen esikoulumme on eri kulttuurien sosiaalinen tapaamispaikka, jossa kaikilla lapsilla on mahdollisuus kehittää kulttuuri-identiteettiään ja kommunikointikykyään sekä ruotsin kielellä että omalla äidinkielellään. Nalle-Maija osaston toiminta on täysin suomen-/meänkielistä. Esikoulustamme löytyy myös viittomakieltä (puhetta korvaava ja tukeva kommunikaatio) osaavaa henkilökuntaa. ”Esikoulun tehtävänä on kehittää sekä lasten kykyjä että oman kulttuurin luomista kuten kulttuuriperinnön, arvojen, perinteiden, historian, kielen ja tietojen välittämistä seuraaville sukupolville.” Lpfö 98.

Me Pikku Karhussa työskentelemme vahvistaaksemme lasten identiteettiä ja itsetuntoa. Itsensä ilmaiseminen ”tunnekielellä” eli kielellä, joka on lapselle itselleen läheisin, voi olla suuri osa tätä identiteteetin luomista ja vahvistamista. Kaikki kulttuurit ovat tervetulleita osaksi toimintaamme ja Sinä vanhempana olet siinä arvokas osa. Toiveenamme onkin, että vanhemmat osallistuisivat kieli- ja kulttuuripainotteisen esikoulumme toimintaan. Tavoitteenamme on löytää monia eri tapoja tutkia maailmaa: lapset saavat harjoitella itsensä ilmaisemista eri tavoin, luoda luottamusta itseensä ja omiin kykyihinnsä. Lpfö 98

Lilla Björnin esikoulussa on lasten leikillinen tappeleminen kiellettyä.

Lämpimästi tervetuloa!

 

 

 

Innehållsansvarig: C:B

Publicerad av: Carina Björnfot

Senast ändrad: 2019-06-17