På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Nalle-Maija

 

Nalle-Maija on suomen/meänkielinen osasto. Meidän toiminta on suomen/meänkielinen ja työskentelemme määrätietoisesti ja systemaattisesti äidinkielellä/toisellakiellellä. Me keskitymme kielen, kulttuurin ja identiteetin kehitykseen. Osastolla on 15 lasta 1-5 v. Lapsilla on inspiroiva leikki- ja oppimisympäristö, jossa he voivat valita omien kiinnostuksien mukaan. Meidän toiminta on kieltä kehittävää ja työmenetelmä on teemasuuntainen, jossa otamme huomioon opetussuunnitelman tavoitteet. Me dokumentoimme lapsen oppimisen kansioon.

 

Nalle-Maija on suomen ja meänkielinen osasto. Meän toiminta on suomen/meänkielelä ja met tehemä töitä määrätietosesti ja systemaattisesti äitinkielelä/toiselakielelä. Met keskitymä kielen, kulttuurin ja identiteetin kehityksheen. Osastola on 15 kläppiä 1-5 v. Kläpilä on inspiroiva leekaus- ja oppimisympäristö, missä net saattavat itte valita, mistä on kiinostunheet. Meän toiminta on kieltä kehittävä ja met tehemä töitä teemassa, missä met otama huomihoon läroplaanin tavotheet. Met dokumenteeraama kläpitten oppiminsen kansihoon.

 

Nalle-Maija är en finsk/meänkieli avdelning.Vi bedriver verksamheten på finska/meänkieli och arbetar medvetet och systematiskt med modersmål/andraspråk.Vi har fokus på språk, kultur och identitetsutveckling. Avdelningen har 15 barn i åldrarna 1-5 år. Barnen har en inspirerande lek-och lärandemiljö där de väljer utifrån egna intressen. Vår verksamhet är språkfrämjande och vi arbetar temainriktat där vi väver in läroplanens mål. Vi dokumenterar barnets lärande i portfolion.

 

 

Publicerad av: Carina Björnfot

Senast ändrad: 2019-10-29