På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Mumin

På Mumin arbetar vi med ett demokratiskt arbetssätt där alla är en del i verksamheten, oavsett om det är barn eller personal. Vi tycker att det är viktigt att barnet får en positiv grund för framtiden.

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

- Utvecklar sin identitet och känner trygghet i den

- Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga.

(Lpfö98/rev.2016)

Självständighet:

Vi har en stor tro på barnets eget kunnande och ansvarstagande. Barnet får många möjligheter under dagen att tillvarata detta. Bland annat får barnet ta eget ansvar för att bädda inför vila och klä på/av sig själv. Barnet får en ökad självkänsla när denne själv lyckas med utmaningarna. I samband med detta ökar barnets tro på sig själv och vågar anta fler utmaningar som de ställs inför.

Dans/sång/rörelse:

Ett annat sätt att stärka barnets självkänsla är genom att uppmuntra den i olika aktiviteter där den vågar ta för sig och komma fram. Miljön är ett sätt att locka barnets nyfikenhet och bland annat tillsammans med vår scen har barnet fått möjlighet att hålla uppträdande för varandra. Annars under dagen har vi även samlingar med sång och rörelser, rim och ramsor. I nuläget utgår vi ifrån Bornholms-modellen där barnen får leka med ord.

Avslappning, massage och yoga:

En annan viktig pelare hos oss är att ha en harmonisk och lugn vardag här på förskolan. Dagligen utför vi någon form av avslappning innan lunch för att alla ska få uppleva ett lugn och ro inför kommande aktiviteter. Förutom ökad självkänsla får barnet även förbättra sina förmågor i både kroppsmedvetenhet, empati, kommunikation och samarbete.

Lekens roll:

Framförallt ska allt i vår verksamhet utföras på ett lekfullt sätt, där barnet får uppleva glädje i allt vad vi gör och inte att det är ett måste i allting.Leken har en stor och viktig roll i barnets vardag, allt de upplever bearbetas i leken. I leken sker inlärning, samspel, turtagning, språkutveckling, fantasi, problemlösning, motorik och mycket mer.

 

Publicerad av: Caroline Andersson

Senast ändrad: 2018-12-17