På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Fritidshem

Fritidshemmens uppgift är dels att komplettera förskoleklassen och skolan och dels att möjliggöra för föräldrar att förvärvsarbeta eller studera.

I Kiruna kommun är fritidshemmen en del av  skolornas verksamhet och därför också förlagd till skolans lokaler. Ungefär hälften av personalen i Kirunas fritidshem har pedagogisk högskoleutbildning och personaltäten är relativt hög i jämförelse med andra kommuner. Fritidshemmens egna hemsidor med information som rör den egna verksamheten finns under respektive grundskola under sidan Grundskolor i kommunal regi som finns i vänstermenyn.

Alla barn som går i förskoleklass eller skolan har rätt till skolbarnomsorg och en plats på fritidshem från och med det år de fyller 6 år till och med vårterminen det år de fyller 13 år. Skolor som inte är kommunala har ofta egna fritidshem men om så inte är fallet kan man som förälder ansöka om plats i en kommunal verksamhet.

Öppettider
Öppethållande för fritidshem är vardagar kl.06.30-18.00. Vid behov kan verksamheten vara öppen mellan kl.06.00-18.30. För barn som behöver omsorg även under andra tider som kvällar, nätter och helger finns i centrala Kiruna en särskild verksamhet, Nattis, på Bolagsskolans förskola.

Fritidshemmen bedrivs under skolans verksamhetsår enligt skolans läsårsplan men håller också öppet på loven under läsåret om behov finns. Under sommarlovsperioden arrangeras annan typ av verksamhet för barn i skolåldern som behöver omsorg. I centrala Kiruna organsieras en verksamhet som kallas för Sommarfritids. Detta innebär att alla barn som behöver fritidshem under sommarlovet samlas på ett par skolor eftersom det endast är några få barn på varje skola som normalt behöver omsorg under denna period. En särskild ansökan till denna verksamhet ska göras varje år. Ansökan är bindande då verksamheten är belagd med särskild avgift.

I syfte att höja kvaliteten på verksamheten kan fritidshemmen ibland behöva hålla stängt för planering och kompetensutveckling. Fritidshemmen rätt att stänga verksamheten under fyra dagar per år för detta ändamål. För att föräldrar ska ha god tid på sig att planera för eventuell annan omsorg ska besked om vilka dagar som fritidshemmet är stängt lämnas minst två månader i förväg.

Publicerad av: Caroline Andersson, Marianne Nordmark

Senast ändrad: 2019-10-08