På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Grundskola

I Kiruna kommun finns totalt sjutton grundskolor vara av tolv är kommunala skolor och två är sameskolor. På de flesta grundskolor med årskurserna 1-6 finns även förskoleklass och fritidshem i samma lokaler.

Information om de kommunala skolorna finns på skolornas egna hemsidor under rubriken Skolor i kommunal regi i vänstermenyn. Information om sameskolorna och de fristående skolorna finns under rubriken Skolor i statlig/enskild regi.

Den geografiska spridningen på skolorna i Kiruna är stor. Avståndet till Kiruna C från skolan längst i väster, Abisko skola, är ca 10 mil och avståndet från skolan längst i öster, som ligger i Kuttainen, är ca 20 mil. Eleverna i dessa skolor bor i flera fall ännu längre från Kirunas stadskärna. Den stora geografiska spridningen på befolkningen medför att kommunen har relativt många små skolor med undervisning upp till årskurs 9 och skolornas storlek varierar mycket, från 15 elever upp till nästan 800 elever. Totalt finns ca 2 200 elever i kommunens grundskolor, inklusive förskoleklassen, och ca 300 barn i sameskolorna och de fria alternativen.
En karta över placeringen av grundskolor i Kiruna C samt en karta över byar med grundskola finns under Relaterade länkar till höger på denna sida.

Skolplikt
I Sverige är grundskolan obligatorisk och skolplikt gäller för alla barn från hösten det år de fyller 7 år. Från och med hösten 2018 så blir även förskoleklassen obligatorisk vilket innebär att skolplikten börjar gälla redan från hösten det år barnen fyller 6 år. I vissa fall kan skolplikten skjutas upp om det finns särskilda skäl. Om vårdnadshavare istället vill tidigarelägga sitt barns skolgång ett år kan man begära det hos kommunen. Skolplikten upphör vid utgången av vårterminen det nionde året, eller om eleven går i specialskolan, det tionde året efter det att eleven börjat fullgöra skolgången. Även om skolplikten upphört har man som elev rätt att slutföra den högsta årskursen.

Vad är grundskolan?
Under rubriken Relaterade länkar till höger på denna sida finns en länk till Skolverkets hemsida där broschyren Skolan är till för ditt barn finns i pdf-format med information om grundskolan. Informationen riktar sig till vårdnadshavare och finns översatt på ett stort antal språk.

Läxgruvan
Utöver den ordinarie undervisningstiden har alla elever i Kirunas kommunala skolor möjlighet till extra stöd och hjälp av lärare. Denna verksamhet kallas Läxgruvan och finns utsatt på elevernas schema varje vecka. På Läxgruva kan man till exempel få hjälp med läxor eller annat skolarbete som man inte hunnit med under lektionerna kanske på grund av att man varit sjuk.

Publicerad av: Caroline Andersson, Marianne Nordmark

Senast ändrad: 2019-03-25