På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Grundskola utomlands

Information gällande grundskola i utlandet


Skollagen (2010:800) Kap. 7
2 § Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt enligt föreskrifterna i detta kapitel. Skolplikt gäller dock inte barn som varaktigt vistas utomlands eller vars förhållanden är sådana att det uppenbarligen inte kan begäras att barnet ska gå i skola…

Alla barn som omfattas av skolplikten har rätt till kostnadsfri utbildning. Barn som vistas utomlands under en längre tid omfattas inte av skolplikten och har därmed heller inte rätt till kostnadsfri utbildning. Detta innebär att barnen inte har rätt till ekonomiskt bidrag från kommunen för att gå i skola utomlands.

I flera utländska städer i så väl Europa, Asien som Afrika finns Svenska utlandsskolor som får statligt stöd för att bedriva skolverksamhet i enlighet med de styrdokument som gäller för den svenska skolan. Dessa skolor har fått tillstånd från Skolinspektionen att bedriva verksamhet. Det är dock reglerat i förordningen (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar för vilka barn som skolan kan söka statsbidrag. Även om skolan får statsbidrag så kan den vara avgiftsbelagd.

På senare år har det blivit allt mer vanligt att även andra som inte fått tillstånd från Skolinspektionen startat så kallade semesterskolor där barn erbjuds undervisning under kortare eller längre vistelser i utlandet. Dessa skolor får inte något statsbidrag och har inte rätt att sätta betyg enligt svensk lagstiftning. De har heller inga krav på sig att bedriva verksamheten utifrån de svenska styrdokumenten.

Webbadress till information om vilka utlandsskolor som beviljats statsbidrag: http://www.skolverket.se/skolformer/utbildning-utomlands/svensk-utbildning-i-utlandet/svenska-utlandsskolor

Webbadress till information om vilka barn som omfattas av statsbidraget:  http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-1994519-om-stats_sfs-1994-519/

Kontaktuppgift till Skolverket gällande frågor om utbildning i utlandet:  info.svenskutlandsundervisning@skolverket.se

Publicerad av: Caroline Andersson

Senast ändrad: 2016-04-04