På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Skolstrukturarbete

Då samhället hela tiden förändras måste kommuner arbeta med omvärldsbevakning och förberedelser för eventuella behov av att förändra skolstrukturen.

Vilka faktorer som påverkar eventuella behov av förändrad skolstruktur kan variera över tid. Under de senaste åren har kompetensförsörjning avseende behöriga lärare stått i fokus i hela landet och kommer att behöva göra så ett bra tag framöver. Det handlar dels om att utbilda lärare med rätt kompetenser och dels om att nyttja de kompetenser som finns så optimalt som möjligt. För Kiruna kommuns del finns ytterligare två faktorer som utmanar extra mycket - det stora geografiska området som våra kommuninnevånare är spridda på och flytten av stora delar av Kiruna C på grund av gruvans påverkan.

2014 påbörjades arbetet i den senaste av raden av skolstrukturutredningar och under våren 2015 fanns en rapport och ett förslag på hur en förändrad skolstruktur skulle kunna se ut - Skolstruktur 2.0. Kultur- och utbildningsnämnden som ansvara för skolfrågor i Kiruna kommun valde då att inte fatta några avgörande beslut i frågan utan gav förvaltningen i uppdrag att fördjupa vissa utredningar.

Nedan finns länkar till de underlag/rapporter som fanns tillgängliga för nämnden i maj 2015.

Skolstruktur 2.0

Delrapport - Behörighet och bemanning

Delrapport - Stödorganisationens betydelse för rektors och förskolechefs möjlighet att lyckas som pedagogisk ledare

Nulägesbeskrivning - Skolstruktur 2014

Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsplan 2015/2016

Riskanalys Skolstruktur 2.0

Synpunkter från elever på Skolstruktur 2.0

Synpunkter från vårdnadshavare o allmänhet

 

 

Publicerad av: Caroline Andersson

Senast ändrad: 2016-03-03