På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Elevinflytande

Den viktigaste delen i ett fungerande elevinflytande är att alla elevers synpunkter tas på allvar i den dagliga verksamheten. Det måste finnas ett förtroligt förhållande mellan elever och personal så att man från båda håll kan ta upp saker man vill tala om med varandra.

Klassrådet är också en viktig instans. Här arbetar man utifrån stigande ålder och mognad med frågor som berör klassen och dem som arbetar i den. Samtidigt lär man sig mötesteknik och respekt för varandras åsikter.

I elevrådet träffas representanter för hela skolan från förskoleklass till sexan och diskuterar gemensamma frågor under ledning av en lärare. Rektor medverkar också i dessa möten.

I kostrådet som träffas varje termin möts klassernas representanter, personalrepresentanter skolledningen och måltidspersonalen samt deras chefer och diskuterar måltidssituationen på skolan och i förskolan.

Innehållsansvarig: Carin Fjellborg

Publicerad av: Margaretha Fjällborg

Senast ändrad: 2017-10-09