På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Specialpedagoger

 • Specialpedagogen, som  finns i varje skolenhet har kunskap om sin elevgrupps utveckling och behov. Specialpedagogen ingår i skolenhetens Elevhälsovårdsteam (Miniteam). Specialpedagogen lyfter behoven i Elevhälsovårdsteamet.
 • Varje specialpedagog samverkar med de övriga specialpedagogerna på skolan. Detta i syfte att nyttja den totala kompetensen inom gruppen. Rektorerna organiserar forum för samverkan.

Specialpedagogernas uppdrag:

 •  Specialpedagogerna skall arbeta handledande, utredande och utvecklande
 • I vissa fall mot en elevgrupp/elev, t e x initialt tillsammans med en lärare mot en elevgrupp/elev för att testa en metod
 • Att vara ett stöd i det systematiska arbetet med elevers lärande på individ och gruppnivå

Det systematiska arbetet är:

 • Screening av grupper/enskilda elevresultat
 • Analyser
 • Planering utifrån analys
 • Genomförande
 • Uppföljning av genomförandet
 • Ny planering med eventuella nya åtgärder
 • Stöd i upprättande av åtgärdsprogram
 • Vara en naturlig kontakt mot externa aktörer, t e x SPSM, Barnhab.

 

Publicerad av: Eva Nuuksujärvi

Senast ändrad: 2018-01-02