På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Verksamhetsidé

Nya Raketskolan utifrån de fem bärande idéerna som finns i verksamhetsidén, nämligen helhetssyn i kunskapsutvecklingen, arbetslag, tematisk undervisning, forskningsanknuten skolutveckling och IKT och lärande.

Nya Raketskolans lärare arbetar utifrånhelhetssynen i kunskapsutvecklingen. Detta förutsätter att personalen arbetar i lag som har gemensamt ansvar och förhållningssätt.

Att arbeta tematiskt är en förutsättning för att skapa helhetssyn över kunskapsutvecklingen hos eleverna. I den tematiska undervisningen integreras olika skolämnen till en helhet under ett tema. Temat skall ha stark koppling till elevers vardag och erfarenheter. Den tematiska undervisningen gör det möjligt att se helheter och de olika färdigheterna övas i ett aktuellt sammanhang. Genom detta sätt att tänka om undervisningen integrerar vi läroplanens intentioner om entreprenöriellt lärande och styrdokumentens mål om vilka kvaliteter våra elever skall ha utvecklat under sin skolgång.

Den stora Raketskolan skall möta varje individ och stödja den i sin utveckling till trygg ungdom som med stark självkänsla är med och utvecklar vårt nya Kiruna.

Samhället utvecklas och skolan måste utvecklas med det, helst vara föregångare. Vi har kravet att vår verksamhet skall vila på en vetenskaplig grund. För att skolan skall utvecklas utifrån senaste forskningen, är det viktigt att vi har nära kontakt med universitet och högskolor. Den kopplingen ger oss möjlighet att granska, förbättra och utveckla vår verksamhet hela tiden.

I den Nya Raketskolan skall alla, barn och vuxna betraktas som lärande.

God kommunikation är en förutsättning för lärande.

Vi lever i ett globaliserat samhälle där människor över hela världen umgås och arbetar dygnet runt med varandra. Därför skall eleverna ha tillgång till den teknik i skolan som de möter utanför den. Spridning av informations- och kommunikationsteknologin är avgörande för ett jämlikt samhälle.

Publicerad av: Eva Nuuksujärvi

Senast ändrad: 2018-01-02