På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Bilden visar elevflöden  inför höstterminen 2021 samt ny skolstruktur.

Ny skolstruktur i centrala Kiruna från och med hösten 2021

Nu är den framtida skolstrukturen för skolorna i centrala Kiruna och Jukkasjärvi beslutad. Den nya strukturen kommer att gälla från och med höstterminens start 2021.

Vid kultur- och utbildningsnämndens sammanträde 2020-03-19 beslutade nämnden om en ny skolstruktur för grundskolorna i centrala Kiruna och att Jukkasjärvi skola ska förbli en F-5 skola. Nämnden beslutade även att genomförandet av ny skolstruktur ska ske senast hösten 2021 och överlämnade till förvaltningsledningen att besluta om när och hur genomförandet ska ske.

Förvaltningsledningen har, tillsammans med rektorer och tjänstemän, gått igenom behoven av förberedelser inför att den nya skolstrukturen kan vara genomförd och har utifrån denna bedömning beslutat att den nya skolstrukturen ska börja gälla från och med höstterminens start 2021.

 

Skolstruktur från och med hösten 2021 i centrala Kiruna samt Jukkasjärvi:
Nya Raketskolan F-9 samt fritidshem och grundsärskola - oförändrad
Bergaskolan F-3 samt fritidshem (2 paralleller)
Luossavaaraskolan F-3 samt fritidshem (2 paralleller)
Tuolluvaara skola F-3 samt fritidshem (1 parallell)
Jukkasjärvi skola F-5 samt fritidshem (1 parallell, utökas lokalmässigt med moduler)
Triangelskolan 4-6 (3 paralleller)
Högalidskolan 4-6 (2 paralleller) och 7-9 (5 paralleller)

Bilden ovan visar dels vilka årskurser respektive skola kommer att ha i den nya skolstrukturen (till höger) och dels till vilken ny skola som respektive elevgrupp hösten 2021 kommer att gå till (till vänster).
Till exempel kommer de elever på Tuolluvaara skola som ska börja i åk 4, 5 och 6 hösten 2021 att börja på Triangelskolan, som samtligt övergår till att bli en mellanstadieskola.

 

Projektgrupp för genomförandet
En projektgrupp med rektorer och tjänstemän har bildats för att påbörja arbetet med detaljförberedelserna inför förändringen. Personal, elever och vårdnadshavare kommer efter hand att informeras om och involveras i förberedelserna i de delar som berör dom. En tidsplan för förberedelsearbetet kommer att tas fram så att alla som berörs så tidigt som möjligt får kännedom om när man kan förväntas få information om processens olika delar.

Innehållsansvarig: Eva Lönnelid, Skolchef

Publicerad av: Caroline Andersson