På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Renhållning

Det är Tekniska Verkens renhållningsavdelning som ser till att sophämtningen fungerar i Kiruna kommun.

De strävar efter att ta hand om Kirunabornas hushållsavfall så effektivt som möjligt, både för vår gemensamma miljö och för din ekonomi. 

Sophämtning

Tekniska Verken hämtar dina hushållssopor oavsett var du bor i Kiruna kommun. Hela den verksamheten är taxefinansierad med en så kallad solidarisk taxa. Detta betyder att det kostar lika mycket att få en soptunna tömd på landsbygden som i centrala Kiruna.

Tekniska Verken bygger just nu ut insamlingssystemet för matavfall i hela kommunen. I de områden matavfallsinsamlingen införts ska matavfallet sorteras separat i en bioplastpåse, som tillhandhålls av Tekniska Verken, och sedan slängas i avsedda kärl. Mer information om matavfallsinsamlingen hittar du på Tekniska Verkens hemsida: https://www.tekniskaverkenikiruna.se/privat/renhallning/matavfall/

Återvinningscentraler (ÅVC)

I kommunen finns även hela åtta stycken återvinningscentraler för att skapa en bra tillgänglighet för alla innevånare. Den största anläggningen finns i centrala Kiruna. På ÅVC kan du lämna grovavfall, metallskrot, deponirester, elektronikavfall, farligt avfall och mycket annat.

Privatpersoner får lämna sitt avfall kostnadsfritt på samtliga ÅVC:er, tjänsten ingår i renhållningstaxan. Företag är också välkomna att lämna sitt avfall på Kiruna och Vittangi ÅVC, men mot en avgift. Att denna typ av samhällsservice finns är mycket viktigt för att människor och företag ska kunna fortsätta att leva och verka i hela kommunen. 

Mer information om ÅVC samt öppettider hittar du på Tekniska Verkens hemsida: https://www.tekniskaverkenikiruna.se/privat/renhallning/atervinningscentraler/

Publicerad av: Maria Lindgren

Senast ändrad: 2020-06-12