På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Bolagshotellet finns nu dokumenterat

Dokumentationer

Bebyggelse som påverkas på grund av gruvbrytningen dokumenteras.

Staden Kiruna har sedan barnsben dokumenterats och skildrats på olika vis. Sedan 2012 pågår ett intensivt dokumentationsarbete av bebyggelse som påverkas på grund av gruvbrytningen. Dokumentationsprojektet sker i samarbete mellan Kiruna kommun och LKAB. Både kulturhistorisk värdefull bebyggelse som flyttas och som rivs dokumenteras.

För de byggnader som flyttas ska dokumentationen vara till hjälp under flytten om saker till exempel går sönder och behöver rekonstrueras eller för att vara till hjälp för att välja flyttmetod. För de byggnader som rivs blir dokumentationen en minnesbank. 

Den första byggnaden som dokumenterades var Bolagshotellet, 2012. Under 2013 dokumenterades byggnadsminnena Hjalmar Lundbohmsgården och Järnvägsstationen av Norrbottens museum. Eftersom dessa byggnader hade ett mycket högt skydd är dokumentationerna extra omfattande.

Muséet arbetade vidare med byggnader vid stationsområdet, bland annat Järnvägshotellet, och sedan 2015 har man dokumenterat Kiruna Stadshus.  Här kan du se Kiruna stadshus i 3D!

Även sentida bebyggelseområden som kvarteren Ullspiran och Lingonstigen är dokumenterade och snart kommer även dokumentationer läggas ut på Bläckhorn, Ingenjörsvillan och byggnaden B5, byggnader som flyttas under sommaren.

Ta gärna del av dokumentationerna på stadsomvandlingens hemsida

Innehållsansvarig: Clara Nyström

Publicerad av: Ulrika Isaksson, Marianne Nordmark

Senast ändrad: 2019-09-10