På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Anmälningspliktiga åtgärder

En del saker kräver inte bygglov, men en anmälan. En åtgärd kräver aldrig både bygglov och anmälan. Att installera eldstad med rökkanal är ett exempel på en åtgärd som kräver anmälan.

Enligt plan- och byggförordningen (SFS 2011:338), som gäller från och med 2 maj 2011, ska vissa åtgärder och ändringar anmälas.

Även anmälningspliktiga åtgärder får inte påbörjas utan att startbesked har meddelats av Miljö- och byggnämnden. Inte heller får installationerna/byggnationerna tas i bruk utan slutbesked.

Det behövs anmälan för:

  • Rivning av en byggnad. Undantag är rivning av byggnader som inte behöver bygglov, exempelvis friggebodar och vissa komplementbyggnader.

  •  Ändring av en byggnads bärande konstruktion (exempelvis håltagning i en bärande vägg).

  • En betydande förändring i en byggnads planlösning (som exempelvis påverkar tillgängligheten).

  • En installation eller betydande ändring av hiss, eldstad, rökkanal eller ventilation i byggnader.

  • En installation eller betydande ändring av en anläggning för vatten och avlopp (exempelvis byggen och projekt som påverkar miljön, avloppssystemet i stort, hygien eller hälsa).

  • En ändring som avsevärt påverkar brandskyddet i en byggnad. (Exempelvis byggen eller projekt som påverkar utrymningsvägarna, indelningen av brandceller eller ändringar som kan ha betydelse för räddningstjänstens säkerhet).

  • Underhåll av en byggnad eller anläggning med kulturskydd, speciellt bevarandevärde eller som har skyddsbestämmelser. Detaljplanen bestämmer vilka områden som skyddas.

Publicerad av: Kristoffer Johansson

Senast ändrad: 2019-06-28