På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Slutbesked

Ett slutbesked krävs innan du får ta en byggnation eller installation i bruk. Slutbeskedet är ett godkännande av att byggnationen/installationen kan anses vara slutförd.

Ett slutbesked är ett beslut från miljö- och byggnämnden om att byggnader och anläggningar som fått startbesked nu får tas i bruk och användas. Slutbeskedet är ett godkännande att ett eller flera byggen eller installaioner kan anses vara slutförda. Innan du har fått ett slutbesked får du inte börja använda byggnaden eller installationen. 

Ett slutbesked utfärdas när byggherren har visat att alla krav som gäller för åtgärderna enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet och ev. beslut om kompletterande villkor är uppfyllda. Den kontrollplan som gäller för åtgärden ska skickas in till bygglovskontoret som underlag och begäran om slutbesked.

Om byggnaden tas i bruk innan slutbesked är utfärdat. Kan byggsanktionsavgifter komma att dömas ut av miljö- och byggnämnden.

Innehållsansvarig: Kristoffer Johansson

Publicerad av: Kristoffer Johansson

Senast ändrad: 2019-06-28