På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Tekniskt samråd

På det tekniska samrådet diskuteras bland annat byggherrens ansvar, byggets planering och organisation, förslag till kontrollplan och väsentliga tekniska egenskaper. Byggherre och kontrollansvarig ska närvara.

Miljö- och byggnämnden kallar till tekniskt samråd i de fall det krävs. Detta ska ske utan dröjsmål efter besked om att bygglov beviljats. Samtliga berörda ska kallas till tekniskt samråd, kallelsen skickas ut tillsammans med bygglovet. 

Byggherren har alltid rätt att begära tekniskt samråd, även i de fall det inte krävs enligt miljö- och byggnämnden. 

I kallelsen förtydligas vilka handlingar som ska lämnas in inför det tekniska samrådet. Dessa ska inkomma senast i samband med det tekniska samrådet, men helst en till två veckor innan planerat möte.

Det som kommer diskuteras under tekniska samrådet är bland annat arbetets planering och organisation, kontrollplanen, eventuell utstakning, behov av arbetsplatsbesök och så vidare. Under det tekniska samrådet har byggherre och kontrollansvarig möjlighet att meddela förändringar och ställa frågor.

Innehållsansvarig: Kristoffer Johansson

Publicerad av: Kristoffer Johansson

Senast ändrad: 2019-06-28