På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Bostadsanpassning

Till hjälp i vardagen
Du kan få bostadsanpassningsbidrag för att anpassa din bostad. Bidraget kan ges till alla som har ett bestående funktionshinder. Bidraget är till för att man skall ha möjlighet till ett självständigt liv i sitt eget hem, även om man har en funktionsnedsättning.

Bidraget skall användas till individuella anpassningar för att underlätta den funktionshindrades dagliga livsföring. Det kan till exempel handla om att förflytta sig i bostaden, ta sig in och ut ur bostaden, sköta hygienen, laga mat etc. Verksamheten styrs av; Lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m.

Vem kan söka?
Du som enskild person som äger en bostad för permanent bruk eller innehar en sådan bostad med hyres- eller bostadsrätt. Äger du inte din bostad, måste fastighetsägaren ge sitt medgivande. Du får dock inte bidrag om det rör sig om ett tillfälligt funktionshinder.

Begränsningar
Du kan inte få bidrag till underhåll eller upprustning av din bostad, inte heller till byggnadstekniska brister, som fukt- eller mögelsanering. Vid inflyttning till ny bostad krävs särskilda skäl för att du ska få bidrag till kostnadskrävande åtgärder.

Information och ansökan
Ansökningsblankett finns under Relaterat innehåll.  Handläggaren kan också ge mer information om bostadsanpassningsbidraget och vilka handlingar som måste lämnas in tillsammans med din ansökan. Ansökan lämnas till Kiruna Kommun, Socialförvaltningen som utreder och beslutar om bidraget.

 

Publicerad av: Mona Mattsson Kauppi

Senast ändrad: 2019-12-02