På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Bostadsanpassning

Till hjälp i vardagen
Du kan få bostadsanpassningsbidrag för att anpassa din bostad. Bidraget kan ges till alla som har ett bestående funktionshinder. Bidraget är till för att man skall ha möjlighet till ett självständigt liv i sitt eget hem, även om man har en funktionsnedsättning.

Bidraget skall användas till individuella anpassningar för att underlätta den funktionshindrades dagliga livsföring. Det kan till exempel handla om att förflytta sig i bostaden, ta sig in och ut ur bostaden, sköta hygienen, laga mat etc. Verksamheten styrs av; Lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m.

Vem kan söka?
Du som enskild person som äger en bostad för permanent bruk eller innehar en sådan bostad med hyres- eller bostadsrätt. Äger du inte din bostad, måste fastighetsägaren ge sitt medgivande. Du får dock inte bidrag om det rör sig om ett tillfälligt funktionshinder.

Begränsningar
Du kan inte få bidrag till underhåll eller upprustning av din bostad, inte heller till byggnadstekniska brister, som fukt- eller mögelsanering. Vid inflyttning till ny bostad krävs särskilda skäl för att du ska få bidrag till kostnadskrävande åtgärder.

Byte av bostad
Vid byte av bostad lämnas inte bostadsanpassningsbidrag till sådana åtgärder som beror på att den nya bostaden i fråga om storlek, planlösning, antal våningsplan eller andra nivåskillnader i eller i anslutning till bostaden är uppenbart olämplig med hänsyn till funktionsnedsättningen. Är den nya bostaden ett en- eller tvåbostadshus som sökanden låtit uppföra, lämnas bidrag endast för sådan anordning eller inredning som normalt bara används eller förekommer i sådana hus på grund av att en boende har en funktionsnedsättning. Bidrag lämnas dock inte för hiss. Bestämmelserna i första och andra styckena ska tillämpas i fråga om sådana åtgärder som är nödvändiga vid tiden för bytet av bostaden.

Information och ansökan
Ansökningsblankett finns under Relaterat innehåll. Till ansökan ska du bifoga ett intyg som styrker att behovet av anpassningen är nödvändig med hänsyn till din funktionsnedsättning. Leg. arbetsterapeut eller annan sakkunnig utformar ett sådant intyg. Handläggaren kan också ge mer information om bostadsanpassningsbidraget och vilka handlingar som måste lämnas in tillsammans med din ansökan. Ansökan lämnas till Kiruna Kommun, Socialförvaltningen som utreder och beslutar om bidraget.

Kan jag få bostadsanpassningsbidrag om jag flyttat?
Det är viktigt att du väljer bostad med stor omsorg. För att få bostadsanpassningsbidrag för kostnadskrävande åtgärder när du flyttat krävs att det finns särskilda skäl till valet av bostad. Tänk på att särskilda regler gäller vid flytt och byte av bostad.

Publicerad av: Mona Mattsson Kauppi

Senast ändrad: 2019-12-02