På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Bygglovsbefriade åtgärder

En del åtgärder kräver inget bygglov, nedanför kan du läsa vad man kan göra utan bygglov. Detta gäller enbart för en- och tvåbostadshus.

De nya bygglovbefriade åtgärderna, de s.k. Attefallsreglerna
Information om de nya bygglovbefriade åtgärderna som gäller från den 2 juli 2014 finner du här.

Plank och murar
Utan bygglov får du med mur eller plank anordna skyddade uteplatser i anslutning till bostadshuset, om muren/planket inte är högre än 1,8 meter, inte sträcker sig mer än 3,6 meter ut från huset och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter.

Skärmtak
Anordna skärmtak över uteplatser och entréer om skärmtaket inte är större än 15 kvadratmeter.

Friggebod
I bostadshusets närhet får man utan bygglov uppföra komplementbyggnader (uthus) om byggnadernas sammanlagda byggnadsarea (den yta byggnaden upptar på mark) inte är större än 15 kvadratmeter, taknockshöjden inte överstiger 3,0 meter och byggnaderna inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. Med grannens medgivande kan byggnaderna uppföras närmare än 4,5 meter.

Altaner
Altaner utan tak (t ex trädäck) där altanens golvöversida ligger mindre än 60 cm ovan mark får byggas utan bygglov.

Staket
Staket (högst 1,20 meter) får sättas upp runt tomtgräns utan bygglov, under förutsättning att staketet är genomsiktligt och att skötsel av staketet kan ske från den egna fastigheten. 
Staketet kan ställas på tomtgräns om grannen ger sitt samtycke.
Innehållsansvarig: Kristoffer Johansson

Publicerad av: Kristoffer Johansson

Senast ändrad: 2019-12-02