På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Förhandsbesked

Ett förhandsbesked anger om en viss åtgärd kan tillåtas på en viss plats eller inte. Det är alltså en prövning av lokaliseringen av en åtgärd, inte av själva byggnaden eller byggnadsverket. Du kan söka förhandsbesked för alla bygglovspliktiga åtgärder, både inom och utanför detaljplanerat område, men det vanligaste är att man söker förhandsbesked för nybyggnation på tidigare obebyggd tomt utanför detaljplanerat område. Om du planerar att stycka av mark till en ny fastighet kan det vara lämpligt att ansöka om förhandsbesked då det underlättar Lantmäteriets handläggning. 

Ett positivt förhandsbesked är bindande vid en kommande bygglovsprövning, om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag som förhandsbeskedet vann laga kraft. 

En ansökan om förhandsbesked kräver inte lika mycket handlingar som en bygglovsansökan. Det här behöver du vanligen lämna in:

- Ifylld ansökan (blankett eller via MittBygge)

- Situationsplan eller karta. Här ska byggnadens ungefärliga placering och storlek ritas in, liksom väganslutning och placering av ev. avlopp.

Alla ritningar ska vara skalenliga, måttsatta och tydliga.

Innehållsansvarig: Sigrid Vestling

Publicerad av: Kristoffer Johansson

Senast ändrad: 2020-07-23