På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Foto över Lokstallet och Karhuniemi

Lokstallet 1:1, Luossavaara 1:2 med flera

Ny väganslutning E10 - Lokstallet

Syftet med detaljplaneprocessen är att utreda bästa alternativ för väganslutning mellan Lokstallet och ny E10 samt att ge planmässiga förutsättningar för den nya anslutningen.  

Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanen.

En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats.

Arbetet med planen bedrivs med normalt planförfarande enligt PBL (2010:900), SFS (2014:900).

Innehållsansvarig: Aleksiina Paakki

Publicerad av: Ann-Sofie Haapalahti

Senast ändrad: 2020-05-13