På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Röd markering anger planområdet.

Jukkasjärvi kronoöverloppsmark 1:1, del av, östra Stenbacken

Fritidshus och camping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för friluftscamping, enklare fritidshus och uppställningsplats för arkar. Arrendetomterna upplåts med arrendeavtal och kan inte friköpas.

Aktuella markanvändningar är i linje med de användningar som pekats ut i Kiruna kommuns översiktsplan (2018) och fördjupad översiktsplan för Torneträskområde (2014). De utredningar som krävs i samband med exploatering har genomförts. På grund av kommunstyrelsens beslut 2019-11-04  § 317 bedöms inte planläggningen vara i linje med de gällande översiktsplanerna i området, då föreslagen storlek på fritidshus inte kan betraktas som mindre.

Undersökning har gjorts att en miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas.

Arbetet med planen bedrivs med normalt förfarande enligt PBL (2010:900)

 

 

Innehållsansvarig: Monika Paleckaityte

Publicerad av: Ann-Sofie Haapalahti

Senast ändrad: 2020-02-10