På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Luossavaara 1:2 med flera, ändring

Bostäder, kontor, handel, gator

Syftet med planändringen är att möjliggöra för kommunalt huvudmannaskap för den allmänna platsmarken samt säkerställa att kulturhistoriska värden skyddas. Den föreslagna ändringen medför inga förändringar i bebyggelsens omfattning.

Detaljplanen överensstämmer med översiktsplan.

En miljökonsekvensbeskrivning har inte upprättats.

Arbetet med planen bedrivs med standard planförfarande enligt PBL (2010:900). Förfarande kan komma att ändras till ett begränsat förförande om planförslaget godkänns vid samrådet.

 

Innehållsansvarig: Timo Saarensilta

Publicerad av: Ann-Sofie Haapalahti

Senast ändrad: 2020-03-13