På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Röd markering anger planområdet.

Tuolluvaara 1:1, del av, Östra Tuolluvaara

Bostäder

Syftet med detaljplaneläggningen är att undersöka möjligheten för småhusbebyggelse och att minska bostadsbristen genom att kunna erbjuda tomter i Tuolluvaara. Planområdet ligger i östra delen av Kiruna tätort och omfattar en del av fastigheten Tuolluvaara 1:1 (ägs av Kiruna kommun). Området är en utökning av befintligt bostadsområde österut. Det finns möjlighet att dela upp planområdet i 28 nya tomter.

Detaljplanen avviker från gällande fördjupad översiktsplan för Kiruna C (2014). Arbetet med planen bedrivs med normalt planförfarande enligt PBL (2010:900).

Detaljplanen har varit på samråd under tiden 25 augusti - 30 september 2016. Under samrådstiden har totalt 25 skriftliga yttranden inkommit. Kommunstyrelsen fattar beslut om samrådsredogörelse hösten 2017. Förhoppningsvis kan detaljplanen ställas ut för granskning kring årsskiftet 2017-18. Under granskningstiden kan skriftliga synpunkter inlämnas.

Vid frågor eller funderingar går det bra att kontakta planarkitekt Aleksiina Paakki, telefon 0980-702 63 eller e-post aleksiina.paakki@kiruna.se

Innehållsansvarig: Aleksiina Paakki

Publicerad av: Ann-Sofie Haapalahti

Senast ändrad: 2020-05-13