På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Tuolluvaara 1:1, del av, Väggen 2

Utökning av industri

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en utökning av industriverksamhet för fastigheten Väggen 2. Idag är fastigheten Väggen 2 detaljplanelagd för småindustri och marken som efterfrågas för utökning av industri ligger i direkt närhet till Väggen 2 och är planlagd som grönområde, gång- cykel -skoter. Tanken är att den nordöstra tomtgränsen skulle förskjutas ca 20-30 meter åt nordost. Idag är planområdet och fastigheten Väggen 2 obebyggda.

Detaljplanen avviker från den fördjupade översiktsplanen från 2006 men överensstämmer med förslag till ny fördjupad översiktsplan som är under arbete.

Publicerad av: Ann-Sofie Haapalahti

Senast ändrad: 2020-03-02