På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Planområdets läge och illustrationer av nytt badhus.

Tuolluvaara 1:1, del av, Kunskapsnoden

Skolor, badhus med mera

Kommunfullmäktige har den 2019-04-08 beslutat att anta detaljplanen för Kunskapsnoden. Beslutet har överklagats.

Syftet med planförslaget är att möjliggöra för skolor, besöksanläggningar (badhus och idrottshallar), bostäder, vård, kontor, handel, samlingslokaler och park.

Detaljplanen överensstämmer med den fördjupade översiktsplanen för Kiruna C. En miljökonsekvensbeskrivning har inte upprättats.

Arbetet med planen bedrivs med utökat planförfarande enligt PBL (2010:900)

 

Innehållsansvarig: Maria Persson

Publicerad av: Ann-Sofie Haapalahti

Senast ändrad: 2019-06-17