På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Illustrationsbild över planområdet

Tuolluvaara 1:1 del av, Kiruna 1:173 del av

Samlingslokaler, bostäder, kontor, natur med mera

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för fortsatt utveckling av Kirunas nya stadskärna, genom att möjliggöra nybyggnad av centrumverksamheter som samlingslokaler, bostäder, kontor, parkering, samt parkmiljöer. Planen ska ge ett underlag för en levande stadsbild med blandade funktioner.

Detaljplanen överensstämmer med den för Kiruna kommun antagna fördjupade översiktsplanen. En miljökonsekvensbeskrivning har inte upprättats.

Arbetet med planen bedrivs med utökat planförfarande enligt PBL (2010:900).

 

Innehållsansvarig: Timo Saarensilta

Publicerad av: Mona Mattsson Kauppi

Senast ändrad: 2020-02-17