På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Perspektiv Flyttleden - så här kan det komma att se ut.

Tuolluvaara 1:1 med flera, del av

Kulturbebyggelse, bostäder med mera

Kommunfullmäktige har den 2019-06-10 beslutat att anta detaljplanen för del av Tuolluvaara 1:1 med flera. Beslutet har överklagats.

Detaljplanen för del av Tuolluvaara 1:1 med flera är en del av genomförandet av utvecklingsplanen för nya Kiruna C. Planen ska ge ett underlag för en levande stadsbild med bostäder, mindre handel och kontor. Den ska också bidra till en levande gatumiljö med blandade byggnationer, så väl nya som gamla och tätare och glesare strukturer.

Syftet med planen är att skapa möjlighet för nybyggnad av bostäder, kontor, handel, park och parkering. Detaljplanen möjliggör också flytt av kulturhistoriskt värdefulla byggnader till miljöer som är likartade dem de flyttats ifrån för att bibehålla helheten (kulturmiljön).

Planförslaget stämmer överens med den fördjupade översiktsplanen för Kiruna centralort från år 2014. En miljökonsekvensbeskrivning har inte upprättats.

Arbetet med planen bedrivs med utökat planförfarande enligt PBL (2010:900)

Innehållsansvarig: Mona Mattsson Kauppi

Publicerad av: Ann-Sofie Haapalahti

Senast ändrad: 2019-08-08