På kiruna.se används kakor, på engelska cookies. Kakor används för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Om du fortsätter, utan att ändra inställningarna i din dator, så godkänner du att kakor från kiruna.se används. 

Läs mer om kakor och hur de används på kiruna.se

Här kan du välja vilket språk du vill läsa vår hemsida på. Vi använder Google Translate vid översättning av innehållet på webbplatsen.

Kiruna kommun

Gruvstadspark 2, etapp 1

Gruvindustri, gruvstadspark

Kommunfullmäktige har 2016-11-28, § 130, beslutat att anta detaljplanen för Gruvstadspark 2, etapp 1, i Kiruna kommun.

Beslutet har vunnit laga kraft 2016-12-28.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en successiv förändring av markanvändningen från stadsbebyggelse till industrimark/gruvstadspark. Denna detaljplan är den del av Gruvstadspark 2 som påverkas allra först av deformationerna.

Arbetet med planen bedrivs med utökat planförfarande enligt PBL (2014:900)

 

 

 

Innehållsansvarig: Maria Persson

Publicerad av: Ann-Sofie Haapalahti

Senast ändrad: 2019-05-07